English (United Kingdom)Thai

Bangkok - Danang - Hue - Hoi An - Saigon - Bangkok

Tour name: Bangkok - Danang - Hue - Hoi An - Saigon - Bangkok
Tour cod: BDS5
Duration: 5

Day 01: Bangkok - Danang:
 • 07:00     Meet     SVB A/P Air [D1 - D5].
 • Check in / Load / Tax / Gate ...
 • 09:00     Dept     9Q352 [BKKDAD 09:00 - 10:40] PB Air.
 • 10:40     Arrv.      Danang / Formality
 • 12:00     LN     Dai Thong R.
 • 13:00       Bus     DAD - Hue [Hai Van Pass]; Khai Dinh Tomb
 • Hotel:Century Riverside H
 • 18:30       DN     Paradise Garden R
Day 02: Danang - Hue
 • 07:00     BF        Hotel R/ Check out        
 • 08:00     Bus     Dai Noi Palace [Cyclo];                      
 • Bus     Thien Mu Pagoda
 • 12:00     LN     Hue R
 • 12:30     Bus     Hue - Danang - Hoi An [Tunnel]
 • Hotel : Hoi An H
 • Visit :  Ancient Town
 • 18:30     DN     Riverside Garden R,
 • 18:30       DN     Leiture time in Ancient Town.
Day 03: Hue - Hoi An - Danang - Saigon 
 • 07:00     BF        Hotel R/ Check out        
 • 08:00     Visit     Ancient Town / Shopping                
 • Bus     Hoi An - Danang / Mable V.
 • 12:00     LN     Phi Lu III R ( For You R)
 • 12:30     Bus     Danang A/P. Check in / Load / Tax / Gate ...
 • 13:40     Dept.     DAD - SGN [VN325 13:40 - 14:50] Vietnam Airline.
 • 14:50     Arrv     SGN / Bus to Town.
 • visit: Notre Dame Church / HCM Museum;Palace H
 • 18:30     DN     Saigon Rest.
Day 04: Saigon - Cu Chi - Saigon.
 • 07:00     BF        Hotel R/ Check out        
 • 08:00     Bus     SGN - Cu Chi.              
 • Visit     Cu chi Tunnel / Back to Saigon
 • 12:00     LN     An Ngon Vietnam Buffet Rest.
 • 13:00     Visit         Thien Hau Temple. China Town / Shopping Cho Lon.
 • 18:30     DN     Saigon Boat R.
 • Day 05: Saigon - Bangkok.
 • 07:00     BF        Hotel R/ Check out        
 • 08:00     Visit     War Museum / Reunification Hall         
 • 12:30      LN     Dai Thong R. History Museum / Ben Thanh M
 • 17:30     DN      Dong Du Rest.
 • 18:30     Bus     SGN Airport - Check in / Load / Tax / Gate ...
 • 20:50     Dept.     SGN / BKK 20:50 - 22:15 T6 687.

 
Sharing buttons

Share this post

เกี่ยวกับเรา
บริษัทไคกวางแทรเวลของเราประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบธุรกิจ
 • คาราวาน: รถยนต์, รถจักรยานยนต์, จักรยาน.
 • จัดแลนด์ทัวร์
 • ให้เช่ารถ: รถยนต์, รถ 35 ที่นั่งและ45 ที่นั่ง
 • จองตั๋วเครื่งบิน.
 • มัคคุเทศก์
 • จองโรงแรม
โปรด ติดต่อเราที่ :

khaiquangtravel@hotmail.com
heritage_routes@vnn.vn
phungcu@gmail.com


phungcu@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
khaiquangtravel@gmail.com

heritage_routes@vnn.vn