English (United Kingdom)Thai

Bangkok - Danang - Hue - Hoi An - Danang - Bangkok

Tour name: Bangkok - Danang - Hue - Hoi An - Danang - Bangkok
Tour cod: BDS5
Duration: 5Day 02: Danang - Hoi An
07:00 BF
Hotel R/ Check out
08:00 Bus
Dai Noi Palace [Cyclo]

Bus Thien Mu Pagoda
11:00 Bus Hue Downtown
11:30 LN
Hue R
12:30
Bus
Hue - Danang - Hoi An [Tunnel]

Hotel Hoi An H

Visit Ancient Town
18:30 DN
Pho Hoi II R,Leiture time in Ancient Town.
Day 03: Hoi An - Danang.
07:00 BF
Hotel R/ Check out
08:00 Bus
Mable Village / Danang


Cham Museum / city tour.
12:00 LN Phi Lu III R ( For You R)
11:30 LN
13:00   Bus:      Back to Hoi An

Visit
VN Cultural Center


Ancient Town - Shopping
18:30 DN
Riverside Garden R. Leiture time in Ancient Town.

Day 04: Danang - Bangkokt.

07:00 BF
Hotel R/ Check out
08:00 Bus
Hoi An - Danang - Han Market.
9:15 Bus
Han Market -DAD A/P. Check in / Load / Tax / Gate ...
11:10 Dept
9Q351 [DADBKK 11:10 - 12:05]
12:50 Arrv
SVB A/P / Formality
 
Sharing buttons

Share this post

เกี่ยวกับเรา
บริษัทไคกวางแทรเวลของเราประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบธุรกิจ
  • คาราวาน: รถยนต์, รถจักรยานยนต์, จักรยาน.
  • จัดแลนด์ทัวร์
  • ให้เช่ารถ: รถยนต์, รถ 35 ที่นั่งและ45 ที่นั่ง
  • จองตั๋วเครื่งบิน.
  • มัคคุเทศก์
  • จองโรงแรม
โปรด ติดต่อเราที่ :

khaiquangtravel@hotmail.com
heritage_routes@vnn.vn
phungcu@gmail.com


phungcu@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
khaiquangtravel@gmail.com

heritage_routes@vnn.vn