English (United Kingdom)Thai

ลาวบาว - เว้- ฮอยอัน - ดงฮา - ลาวบาว

รหัสทัวร์ LL5

ลาวบาว - เว้- ฮอยอัน - ดงฮา - ลาวบาว ( 5 วัน )

ระยะเวลา : 5 วัน
วันที่ 1: รับขณะที่ด่านลาวบาว เดินทางไปสู่เมืองเว้ เช็คอินโรงแรม Century แล้วรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร Phuoc Thanh หลังจากนั้นพาขณะไปชมความสวยงามของแม่น้ำหอมตอนกลางคืนและลงเรือฟังเพลงพื้นะเมืองเว้

วันที่ 2 : ทานข้าวเช้าที่โรงแรม นั่งรถบัสไปเที่ยวในเมืองเว้ เช่น พระราชวัง วัด Thien Mu แล้วนั่งเรือกลับ รับประทานอาหารตอนางวันที่ ภัตตาคาร An Binhตอนบ่าย ขับรถไปเมืองฮอยอัน ระหว่างทางเข้าชมหมู่บ้านหินอ่อน ถึงฮอยอัน  เช็คอินโรงแรม Pacific และทานข้าวเย็นทึ่ภัตตาคารของโรงแรม หลังจากนั้น เป็นเวลาส่วนตัว อาจจะ เดินชมเมืองฮอยอันตอนกลางคืน หรือไปชอปปิง

วันที่ 3 : อาหารเช้าที่โรงแรมเส็ด นั่งรถบัสไปเที่ยวเมืองเก่าฮอยอัน ทานข้าวเที่ยงที่ร้าน Pho Hoi ตอนบ่ายก็ขับรถไปเมืองด่านัง เข้าชมพิพิธภัณฑ์จ่าม ชอปปิงที่บริเวณ Trung Vuong พักทึ่โรงแรม Saigontourane ทานข้าวเย็นที่ภัตตคาร Dai Thong

วันที่ 4 : ทานข้าวเช้าที่โรงแรม เดินทางไปที่อ่าวลังโก และรับประทานอาหารตอนางวันที่ ภัตตาคาร Thanh Tam   ขับรถไปต่อเมืองดงฮา พักทึ่โรงแรม Dong Truong Son ทานข้าวที่โรงแรม

วันที่ 5 : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเส็ด เดินทางไปดูอุโมงค์วิงค์ม็อก แล้วทานข้าวที่โรงแรม Sepon หลังจากนั้นไปที่ด่านลาวบาวทำเอกสารข้ามด่านจบโปรแกรมทัวร์เที่ยวในประเทศเวียดนาม

 
Sharing buttons

Share this post

เกี่ยวกับเรา
บริษัทไคกวางแทรเวลของเราประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบธุรกิจ
  • คาราวาน: รถยนต์, รถจักรยานยนต์, จักรยาน.
  • จัดแลนด์ทัวร์
  • ให้เช่ารถ: รถยนต์, รถ 35 ที่นั่งและ45 ที่นั่ง
  • จองตั๋วเครื่งบิน.
  • มัคคุเทศก์
  • จองโรงแรม
โปรด ติดต่อเราที่ :

khaiquangtravel@hotmail.com
heritage_routes@vnn.vn
phungcu@gmail.com


phungcu@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
khaiquangtravel@gmail.com

heritage_routes@vnn.vn