English (United Kingdom)Thai

ลาวบาว-เว้- ฮอยอัน- เบิออิ

ลาวบาว-เว้- ฮอยอัน- เบิออิ
รหัสทัวร์ : LB4
ระยะเวลา : 4
วันทึ่ 1: รับขณะที่ด่านลาวบาว หลังจากผ่านพิธีข้านด่าน พาขณะคาราวานขับรถไปสู่เมืองเว้ เช็คอินโรงแรม Huong Giang และทานข้าวที่โรงแรม หลังจากนั้น ลงเรือฟังเพลงพื้นเมืองที่แม่น้ำหอม

วันที่2 : หลังทานอาหารเช้าที่โรงแรม นั่งรถบัสไปเที่ยวในเมืองเว้ เช่น พระราชวัง วัด Thien Mu สุสาน Khai Dinh รับประทานอาหารตอนางวันที่ ภัตตาคาร Thanh Tam ขับรถไปเมืองฮอยอัน  เช็คอินโรงแรม ฮอยอัน และทานข้าวเย็นทึ่ภัตตาคาร Pho Hoi 2

วันที่3: หลังทานอาหารเช้าที่โรงแรม นั่งรถบัสไปที่เมืองด่านัง เข้าชมพิพิธภัณฑ์จ่าม ชอปปิงที่บริเวณ Trung Vuong  รับอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร For You หลังจากนั้น เดินทางกลับฮอยอัน ระหว่างทางเข้าชมหมู่บัานแกะสะหลักหินอ่อน  เที่ยวเมืองเก่าฮอยอัน ทานข้าวเย็นที่  ภัตตาคาร Ba Loc

วันที่4 : ทานข้าวเช้าที่โรงแรมเส็ด ขับรถยาวไป ที่ด่านเบิออิ ระหว่างทางเข้าทานข้าวที่ภัตตาคาร Thanh Lich ถึงด่านทำเอกสารข้ามด่านให้ขณะล่าก่อนขณะคาราวานที่ด่านเวียดนาม      

 
Sharing buttons

Share this post

เกี่ยวกับเรา
บริษัทไคกวางแทรเวลของเราประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบธุรกิจ
  • คาราวาน: รถยนต์, รถจักรยานยนต์, จักรยาน.
  • จัดแลนด์ทัวร์
  • ให้เช่ารถ: รถยนต์, รถ 35 ที่นั่งและ45 ที่นั่ง
  • จองตั๋วเครื่งบิน.
  • มัคคุเทศก์
  • จองโรงแรม
โปรด ติดต่อเราที่ :

khaiquangtravel@hotmail.com
heritage_routes@vnn.vn
phungcu@gmail.com


phungcu@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
khaiquangtravel@gmail.com

heritage_routes@vnn.vn